Archief 2011

20/01 Excursie krimp en vergrijzing

Zorg en Krimp is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Veel gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen in Groningen denken na over

10/02 Excursie Collectief Wonen

Misschien is het een reactie op het individualisme, misschien komt het doordat mensen zelf steeds mondiger worden en meer invloed willen heb

11/03 Ronde tafel Zorg & Krimp

Graag nodigen Aedes/Actiz, KAW en Roeg & Roem u uit voor een Ronde Tafel over Zorg & Krimp, op 11 maart, van 14.00 - 17.00. Deze mid

1/06 Workshop Burgerparticipatie

 Overheden, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties investeren veel tijd, geld en energie in het samenwerken met burgers, bewone

17/06 Vuurtje? Deel 2

Weet je nog? In juni vorig jaar ontmoetten 35 jonge, noordelijke stedelijke vernieuwers, zorg- en welzijnswerkers, architecten etc. elkaar

21/06 Symposium “Op ‘n diek”

De Waddenacademie en het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte organiseren samen het symposium 'Op 'n diek' te Groningen, op 21 en